دیگر خدمات

دسترسی و بازدید به تمامی مناطق دیدنی شهر تالش و نیز سفر به شهر های اطراف با هماهنگی و همکاری مدیریت و رانندگان مجرب محلی امکانپذیر است

سفارش هر نوع غذا با سرو در واحد اقامتی در بهترین رستوران شهر با قیمت مناسب امکانپذیر است.