سیستم گرمایشی و سرمایشی

مجهز به سیستم گرمایش کفی و خنک کننده کولرو.